plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Script (MV) (http://taotrochoi.com/forum-187.html)
+---- Chủ đề: plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật (/thread-3886.html)plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - lysuamuahe - 28-06-2018

như tiêu đề plugin gõ tiếng nhật phù hợp để gõ tiếng việt có dấu
http://www.moonwhistle.org/tkoolMV/111_InputForm.zip
tải về có 2 file 1 file đặt trong plugin
tạo 1 thư 1 tên css nằm với index.html file. Coppy file đuôi css đặt vào thư mục
ps/: yêu nhỏ nào làm ra plugin này :3
kết quả Big Grin
[Image: 12fc703ccb01084c9.png]
[Image: 2712192e984e2bf3e.png]


RE: plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - Lucifer - 30-06-2018

là dùng keyboard + unikey trong game ?


RE: plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - phovang - 30-06-2018

^ da dung roi


RE: plugin gõ tên tiếng việt cho nhân vật - lysuamuahe - 02-07-2018

(30-06-2018, 04:06 PM)Lucifer Đã viết: là dùng keyboard + unikey trong game ?

keyboard + unikey luôn đấy