chết - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
chết - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Xóm Nhà Lá (http://taotrochoi.com/forum-21.html)
+--- Diễn đàn: Sọt Rác (http://taotrochoi.com/forum-29.html)
+--- Chủ đề: chết (/thread-3884.html)chết - nguyenminh258369 - 23-06-2018

Angel At Angry My Sad Tongue :v :)) Confused Big Grin


RE: chết - Melon - 09-07-2018

I cast Raise Undead.