Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: Visual Novel (http://taotrochoi.com/forum-188.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-190.html)
+---- Chủ đề: Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) (/thread-3883.html)Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) - yukiyuu2020 - 21-06-2018

Xin chào, hiện tại em đang có một Dự án Visual Novel : 3 Dự án vừa Khởi Dựng nên cần lắm thêm các bạn nào có ý định muốn làm chung
Thể loại: Yaoi, Furry, Comedy
.Kịch bản: Hiện tại chỉ có 1 mình là em nên muốn kiếm thêm 1-2 bạn hoặc hơn
.Character: Hiện em đang thuê 3 Artist để vẽ : 3 Và sắp có thêm bạn thứ 4 tham gia
.Khâu làm Game: Yêu cầu hiện tại em đang dự tính làm bằng TyranoBuilder vì RenPy em không biết dùng T^T 
.Nhạc Game: Hiện có thể sẽ dùng các nguồn Free Credit ở một số trang Web cung cấp Nhạc Free miễn ghi Credit và gửi Mail xin chắc sẽ được : 3 
Bạn nào có nhã ý muốn làm chung thì liên hệ FaceBook em
https://www.facebook.com/yuu.yuki.7545RE: Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) - phovang - 21-06-2018

thông cảm mình mắc làm một dự án khác rồi nên không tham gia được


RE: Dự án làm Visual Novel FURRY ( Yaoi 18+) - lysuamuahe - 21-06-2018

ham yuri 18+ thì dc má :3 chứ Yaoi =_=