TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Thảo Luận Chung (http://taotrochoi.com/forum-57.html)
+--- Chủ đề: TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR (/thread-3880.html)TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - Binquansip - 18-06-2018

TÌM NGƯỜI LÀM CHUNG GAME RPG HORROR TẠI VÌ MỊ KHÔNG BIẾT VẼ CHAR HAY FACE ;-; HELP ME  Big Grin


RE: TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - username_rpg - 19-06-2018

đang muốn làm mà cũng không ai vẽ :################ nhất là pixel :V


RE: TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - username_rpg - 19-06-2018

đang muốn làm mà cũng không ai vẽ :################ nhất là pixel :V


RE: TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - lysuamuahe - 23-06-2018

kiếm trên mạng và edit lại đi chú


RE: TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM CHUNG GAME RPG THỂ LOẠI HORROR - lysuamuahe - 23-06-2018

đang làm game thập cẩm có 1 nhiệm vụ kinh dị làm người chơi đái ra quần mà ko biết làm đây =_=