Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Phòng Trưng Bày (http://taotrochoi.com/forum-100.html)
+---- Diễn đàn: Đang Phát Triển (http://taotrochoi.com/forum-147.html)
+---- Chủ đề: Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt (/thread-3842.html)Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt - nguyenanhtri - 11-03-2018

I.Giới thiệu
-1 Tựa game của hãng Kai Co,. Ltd
    -Nói về cuộc phiêu lưu của 1 người vô danh trong thế giới chưa ai biết đến.

II.Screenshot
---Sẽ có lúc game ra mắt

III.Thông tin
Dự kiến sẽ ra mắt game vào ngày: 16/7/2021
==================
 -Quá trình:
  Sự kiện: [Image: button.php?barPosition=8&leftFill=%2399FFFF]
  Nhân Vật: [Image: button.php?barPosition=4&leftFill=%2399FFFF]
  Hệ thông: [Image: button.php?barPosition=47&leftFill=%2399FFFF]
  Online: [Image: button.php?barPosition=7&leftFill=%2399FFFF]

IV.Cập Nhật
  -Hoàn thành xong kho đồ, thêm item, sửa lỗi menu.
  -Hoàn thành hệ thống tiền tệ.
  -Màn hình đăng nhập, fix lỗi đang ký
  -Sửa lỗi đăng nhập
  -Hệ thống PK, PvP (vẫn chưa hoàn thành vì còn config lên online)
  -Lựa chọn máy chủ chơi, lựa chọn chơi online hay offline
  -Sửa lỗi crash game khi mở game, fix lỗi: "Server decline your connection".
  -Sửa lỗi: "Connect to server failed, server not found" và "Server not respond"

V.Credit
  -Kai Co,. Ltd
  -Krayofas Oristine Jr.


RE: Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt - Dang_Khoa - 12-03-2018

Tận 16/7/2178 game mới ra mắt...
Confused Confused Confused


RE: Ultimate Global RPG | v1.0 | Chưa ra mắt - nguyenanhtri - 12-03-2018

(12-03-2018, 08:56 AM)Dang_Khoa Đã viết: Tận 16/7/2178 game mới ra mắt...
Confused Confused Confused

Dự kiến thôi anh khoa