lỗi chạy show choice và menu command - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
lỗi chạy show choice và menu command - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-169.html)
+---- Chủ đề: lỗi chạy show choice và menu command (/thread-3837.html)lỗi chạy show choice và menu command - lysuamuahe - 14-02-2018

mình đang chạy event song song show choice rồi cho chạy thêm menu command nó cũng hiện lên nhưng khi kích chuột phải thì nó lỗi bitmap
mình kích vào cái hình option ấy khoanh đỏ ấy thì hiện bảng menu command
[Image: cg004_2a4-Copyb4cef.png]

[Image: 24b7a7.png]
[Image: 3bec22.png]