có bạn nào biết script để call menu item ko - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
có bạn nào biết script để call menu item ko - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-169.html)
+---- Chủ đề: có bạn nào biết script để call menu item ko (/thread-3836.html)có bạn nào biết script để call menu item ko - lysuamuahe - 14-02-2018

bình thường cái menu command nó hiện thông tin, skill, trang bị item, option, save, exit game
giờ mình cần script vào thẳng menu trang bị item luôn. bỏ qua hiển thị menu command trên
không thì plugin nào cũng dc