Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Script (VX Ace) (http://taotrochoi.com/forum-121.html)
+---- Chủ đề: Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search (/thread-3835.html)Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search - nguyenanhtri - 11-02-2018

1.Lưu ý

Do script yêu cầu trình độ edit cao ngất ngưỡng, nên vui lòng đừng theo loại script PAP (Plug-And-Play)
Vậy mấy thánh ngu người về edit ruby vui lòng tốt nhất không nên sài, Mà có sài thì hư project :V
2.Gắn Script

Script Yêu cầu: Vlue's W/A Randomizer script | Custom Feature Extension for Vlue's Randomizer
Script chính: General SettingsEnchant Setting  - Core Script
3.Cách Dùng
 - Tự mò, mình không biết, post này chủ yếu để share!
 - Không thích thì tải bản demo về mà làm theo: EnchantSystem-Demo_Fixed.php
 (Đừng để ý ".php" :v)