NIGHTMARES OF RESIDENTS - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
NIGHTMARES OF RESIDENTS - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Phòng Trưng Bày (http://taotrochoi.com/forum-100.html)
+---- Diễn đàn: Đã Hoàn Thành (http://taotrochoi.com/forum-146.html)
+---- Chủ đề: NIGHTMARES OF RESIDENTS (/thread-3780.html)NIGHTMARES OF RESIDENTS - Le Hieu - 02-12-2017

Cool  Hì lâu rồi thất lạc, muốn tìm lại 01 cộng đồng làm game nghiệp dư và cá nhân để chia sẻ... Ta biết ta đã già nhưng vẫn thích làm game lắm. Hồi xưa "trẻ trâu" thì thử lửa với RMXP, giờ về già thì theo nghiệp Unity3d.

Đây là game mình làm chơi trên trình duyệt (webGL), là fans dòng game resident evil nên gameplay na ná, model thì cóp nhặt từ những fans page về RE. 

Video:
Chơi game: TẠI ĐÂY