--- --- -.. -... -.-- . --..-- .. .... .- - . -.-- --- ..- - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
--- --- -.. -... -.-- . --..-- .. .... .- - . -.-- --- ..- - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Xóm Nhà Lá (http://taotrochoi.com/forum-21.html)
+--- Diễn đàn: Vỉa Hè (http://taotrochoi.com/forum-22.html)
+--- Chủ đề: --- --- -.. -... -.-- . --..-- .. .... .- - . -.-- --- ..- (/thread-3774.html)--- --- -.. -... -.-- . --..-- .. .... .- - . -.-- --- ..- - kOris - 24-11-2017

--- --- -.. -... -.-- . --..-- .. .... .- - . -.-- --- ..- -... -.-- ... --- -- . .-. . .- ... --- -. -... ..- - .. .-. . .- .-.. .-.. -.-- .-- .- -. - - - -.-. -.. .. . -.. --..-- ... ..- -.-. .-. .- - -. -----


RE: [SPAM-Chém gió] Getting Over It (Game ức chết nhất thế giới) - Dang_Khoa - 25-11-2017

(24-11-2017, 11:45 AM)nguyenanhtri Đã viết: Mấy anh, chị,... có chơi game này chưa ?? ức chết vãi, em đến đoạn có cái thùng thì... rớt xuống và... leo lại,
cho hỏi mấy anh, chị ức chế như thế nào :)), kể em nghe phát :))
Nghe nói có người rớt xuống và CTRL + ALT + DEL --> Start Task Manager --> Delete GettingOverIt.exe ?? --> Yes
và xóa game, sau đó đập máy :))
Mà có nhiều người nói game này xã STRESS :))

BẠN CÓ THẤY ỨC CHẾ KHÔNG :v

Đọc cái topic mà ức chế
Big Grin Big Grin Big Grin


RE: [SPAM-Chém gió] Getting Over It (Game ức chết nhất thế giới) - Bướm - 26-11-2017

(24-11-2017, 11:45 AM)nguyenanhtri Đã viết: Mấy anh, chị,... có chơi game này chưa ?? ức chết vãi, em đến đoạn có cái thùng thì... rớt xuống và... leo lại,
cho hỏi mấy anh, chị ức chế như thế nào :)), kể em nghe phát :))
Nghe nói có người rớt xuống và CTRL + ALT + DEL --> Start Task Manager --> Delete GettingOverIt.exe ?? --> Yes
và xóa game, sau đó đập máy :))
Mà có nhiều người nói game này xã STRESS :))

BẠN CÓ THẤY ỨC CHẾ KHÔNG :v

Muốn biết thế nào là ức chế không
Bloodborne NG+7 BL4 [No roll, dash, quickstep, parry, buff]