ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Graphics (http://taotrochoi.com/forum-125.html)
+---- Chủ đề: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE (/thread-3702.html)

Trang: 1 2 3


ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - lackofanimpressivename - 13-09-2017

[Image: quintessence_banner.png]

Optimized for: MV, VXA

FEATURES:
  • Includes Demo Project for easy copy/paste implementation into your project right out of the box.
  • 11 unique elemental magic spell animations.
  • 6 physical attack animations.
  • 4 restorative item animations.
  • 6 monster skill animations.
  • 60 FPS and 30 FPS versions of each animation, for a total of 54 animation sheets.
[Image: quintessence_left.png][Image: quintessence_screenshot_1.png?1463077445]

DOWNLOAD
Hidden Content


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - serene - 14-09-2017

Wow, tuyệt, thớt này chuyên up hàng ngon :3, thanks for the meal Like


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - nhoxrodn93 - 14-09-2017

Đang tìm mấy cái animation .. good good ad


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Quang Trần - 14-09-2017

Cảm ơn bác :3


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - nguyenanhtri - 15-09-2017

Còn đủ dữ liệu để chứa đc cái này ko?, hết dữ liệu vì để toàn sources và scirpt của Mấy cái RPG MAKER .... :v


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - 0no01234 - 15-09-2017

Dù chắc chắn không đụng đến vì không làm game có combat XD but thanks a lot


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Hydra - 15-09-2017

Thank you for sharing <3
Love


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Dang_Khoa - 16-09-2017

Bạn chủ thớt toàn post hàng ngon
XD XD XD


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - StupidDonut - 16-09-2017

Đẹp thế xD


RE: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE - Shirou - 16-09-2017

Cảm ơn nhé!