[GAME] TTC - PROJECT GREED - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[GAME] TTC - PROJECT GREED - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Xóm Nhà Lá (http://taotrochoi.com/forum-21.html)
+--- Diễn đàn: Vỉa Hè (http://taotrochoi.com/forum-22.html)
+--- Chủ đề: [GAME] TTC - PROJECT GREED (/thread-2747.html)[GAME] TTC - PROJECT GREED - Bướm - 29-03-2016

TTC FIRST OFFICIAL GAME

[Image: merchant_b___phone_menu_system___p5_styl...bk0ahc.gif]


Code name: PROJECT GREED
two-dimensional, side-scrolling game
Real time action combat
6 different difficulty


[Image: demo_pic_1_by_buombuomchua-dbf672o.png]

The wheel of fortune upon you now, take your chance and never look back, nameless Merchant!

[Image: demo_pic_2_by_buombuomchua-dbg19rr.png]

Join us in the amazing adventure of Merchant B to bring back the OLD-MEMBER. For the glory and benefit of the TTC world! Did I said "benefit"... I mean peace!

[Image: merchant_b___new_tileset_by_buombuomchua-dbejooz.png]

NPC & Monster
Show ContentSpoiler:Even Tutorial
Show ContentSpoiler:

Người chơi đã đăng kí:
Show ContentSpoiler:

Quest
Show ContentSpoiler:


Đọc TTC-Online
Show ContentSpoiler:RE: Bướm's 4Koma - sanggameboy - 29-03-2016

No me mentioned? Okay.


RE: Bướm's 4Koma - Bướm - 29-03-2016

(29-03-2016, 05:51 AM)sanggameboy Đã viết: No me mentioned? Okay.
Dude! Calm ur tits, you will show up later.


RE: Bướm's 4Koma - Hydra - 29-03-2016

Thành phong trào rồi. But don't have my name. So sad


RE: Bướm's 4Koma - sanggameboy - 29-03-2016

I only read if I'm in there, kkk :>


RE: Bướm's 4Koma - Dang_Khoa - 29-03-2016

Truyện này đọc từ trái qua phải hay phải qua trái vậy Bướm Tongue


RE: Bướm's 4Koma - MinhHoangDo - 29-03-2016

Ủng hộ cho ttc online một thùng dầu ăn Big Grin


RE: Bướm's 4Koma - TkTs - 29-03-2016

hóng body của a Khoa :3


RE: Bướm's 4Koma - Bướm - 29-03-2016

(29-03-2016, 08:09 AM)Dang_Khoa Đã viết: Truyện này đọc từ trái qua phải hay phải qua trái vậy Bướm Tongue

Em chỉnh thành trái qua phải rồi nhé cho dân mình dễ đọc


RE: Bướm's 4Koma - Dang_Khoa - 29-03-2016

Cái khúc "ù ù ù" ám chỉ điều gì nhỉ :3