Group Fanpage      Diễn đàn 'Phần Mềm Tạo Game'
RPG Maker

RPG Maker MV: Phần mêm tạo game 2D nhập vai đa nền tảng (iOS, Android, Web).

RPG Maker VXA / VX / XP: Phần mềm tạo game 2D nhập vai (RPG) trên Windows.

Download,
Hướng Dẫn,
Thắc Mắc - Thảo Luận,
Graphics,
Script (MV),
Script (VX Ace),
Script (VX),
Script (XP)
9.660 Replies
1.058 Topics
[Download] RPG Maker MV 1...
bởi henoje
Game Maker
Phần mềm tạo game 2D đa thể loại
Game Maker Studio,
Game Maker 8.1,
Game Maker 8.0,
Hướng Dẫn,
Thảo Luận
860 Replies
72 Topics
[GMS] Cần hướng dẫn về an...
bởi Focker_c
Construct 2
Phần mềm tạo game 2D đa nền tảng.
Hướng Dẫn,
Thảo Luận
143 Replies
14 Topics
[Construct 2] làm game mu...
bởi kynphan.design
Unity
Phần mềm tạo game 3D / 2D đa nền tảng
Hướng Dẫn,
Thảo Luận
268 Replies
33 Topics
[Unity] Reactive Programm...
bởi rosenet
Stencyl
Phần mềm tạo game 2D đa nền tảng
Hướng Dẫn,
Thảo Luận
85 Replies
13 Topics
[Hướng dẫn] Chương 1.1: L...
bởi Pirate
OpenBOR
Phần mềm tạo game đi cảnh 2D trên Windows
Hướng Dẫn,
Thảo Luận
23 Replies
5 Topics
TYRANOBUILDER engine làm ...
bởi loveyeudau
Visual Novel
Làm game thể loại tiểu thuyết tương tác
Hướng Dẫn,
Thắc Mắc - Thảo Luận
80 Replies
10 Topics
hỏi về renpy random
bởi IchiharaShouko


Đang xem chuyên mục:
2 Khách(s)