Tạo Trò Chơi - [Project] Perfect Farmer

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [Project] Perfect Farmer
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
@nagisachan hình ngưởi khoả thân giữa thiên nhiên :3
Đổi font chữ thành Arial-rounded đi cho đẹp :>
Mình đang dùng cái UTM-Facebook, cũng có vẻ dễ nhìn.
[Image: 81UaG.jpg]
(09-04-2014, 05:27 PM)nagisachan Đã viết: [ -> ]Mình đang dùng cái UTM-Facebook, cũng có vẻ dễ nhìn.
[Image: 81UaG.jpg]

Ủa, mà char Nagi lấy từ nguồn nào vậy? Nhìn đẹp quá :0
(09-04-2014, 05:29 PM)sanggameboy Đã viết: [ -> ]
(09-04-2014, 05:27 PM)nagisachan Đã viết: [ -> ]Mình đang dùng cái UTM-Facebook, cũng có vẻ dễ nhìn.
[Image: 81UaG.jpg]

Ủa, mà char Nagi lấy từ nguồn nào vậy? Nhìn đẹp quá :0
http://centrorpg.com/resources-rmvxvxace...studantes/
Mình lấy ở đây này.
Font đẹp quá ^^
Nhìn đi nhìn lại thấy mình xài font xấu ** thật :V có lẽ sẽ đổi lại font như nagi or sang bảo
Cho mình font đó đi
(09-04-2014, 09:39 PM)Officer David Đã viết: [ -> ]Cho mình font đó đi
http://puu.sh/825c8.ttf
Size 24 là như trong ảnh nhé.
sao lại là đuôi TTF
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36