Tạo Trò Chơi - [Project] Perfect Farmer

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [Project] Perfect Farmer
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Cho làm chung :V
(24-03-2014, 05:40 PM)Netro Đã viết: [ -> ]Cho làm chung :V

But how?
(24-03-2014, 08:21 PM)Dark Sky Đã viết: [ -> ]
(24-03-2014, 05:40 PM)Netro Đã viết: [ -> ]Cho làm chung :V

But how?

Don't :thoaimai:
That's how.
(25-03-2014, 10:49 AM)sanggameboy Đã viết: [ -> ]
(24-03-2014, 08:21 PM)Dark Sky Đã viết: [ -> ]But how?

Don't :thoaimai:
That's how.

Yea :))
Updated! làm lại minigame đua ngựa Smile


@Dark Sky
cái đó ông làm bằng event à?
ý t là đua ngựa ý?
nếu đúng thì hướng dẫn t đi :3
Ok...hầu hết game của tớ đều làm = event, cậu có thể áp dụng vào game của cậu...để mai tớ làm demo Smile
thanks you so much :3 dark
Big Grin ! Mình làm bên Game Maker Engine cơ.
Rất muốn tham gia với bạn, nhưng lâu lắm ko mò vào RPG Maker , cho nên là mình cũng không thể hỗ trợ gì đc bạn ơi. ^^
@Focker_c
ông đã có sản phẩm game nào chưa
i mean maker engine
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36