Tạo Trò Chơi - [hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
ai biết có plugin nào mà nhân vật chính thì lựa chọn cách tấn công bình thường, còn đồng đội thì tự lựa chọn dạng auto


 xem thử plugin này xem sao bác :3
plugin AI battle của yanfly đi bro