Tạo Trò Chơi - Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: Enchant System | Tìm được trong lúc rảnh háng ngồi search
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1.Lưu ý

Do script yêu cầu trình độ edit cao ngất ngưỡng, nên vui lòng đừng theo loại script PAP (Plug-And-Play)
Vậy mấy thánh ngu người về edit ruby vui lòng tốt nhất không nên sài, Mà có sài thì hư project :V
2.Gắn Script

Script Yêu cầu: Vlue's W/A Randomizer script | Custom Feature Extension for Vlue's Randomizer
Script chính: General SettingsEnchant Setting  - Core Script
3.Cách Dùng
 - Tự mò, mình không biết, post này chủ yếu để share!
 - Không thích thì tải bản demo về mà làm theo: EnchantSystem-Demo_Fixed.php
 (Đừng để ý ".php" :v)