Tạo Trò Chơi - ANIMATIONS COLLECTION II: QUANTUM

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: ANIMATIONS COLLECTION II: QUANTUM
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4
Mới mua đợt Back-to-school sale hôm trước, nên share luôn cho đủ bộ Tongue

[Image: quantum_banner.png]

Optimized for: MV, VXA

FEATURES:
  • Includes RPG Maker MV Demo Project for easy copy/paste implementation into your project right out of the box.
  • 10 unorthodox magic spell animations.
  • 10 special skill animations.
  • 6 physical attack animations.
  • 60 FPS and 30 FPS versions of each animation, for a total of 52 animation sheets.

[Image: quantum_screenshot_1.png?1481986947][Image: quantum_screenshot_2.png?1481986955][Image: quantum_screenshot_3.png?1481986953]

DOWNLOAD

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Cảm ơn nhé!
K@Z thích điều này =))
Cảm ơn, bác đẹp trai ghê :3
Đẹp quá, thanks
tks :))
ngon va tot
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Rolleyes
Rolleyes Rolleyes spain
Rolleyes Rolleyes Rolleyes Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Trang: 1 2 3 4