Tạo Trò Chơi - ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: ANIMATIONS COLLECTION I: QUINTESSENCE
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3
[Image: quintessence_banner.png]

Optimized for: MV, VXA

FEATURES:
  • Includes Demo Project for easy copy/paste implementation into your project right out of the box.
  • 11 unique elemental magic spell animations.
  • 6 physical attack animations.
  • 4 restorative item animations.
  • 6 monster skill animations.
  • 60 FPS and 30 FPS versions of each animation, for a total of 54 animation sheets.
[Image: quintessence_left.png][Image: quintessence_screenshot_1.png?1463077445]

DOWNLOAD

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Wow, tuyệt, thớt này chuyên up hàng ngon :3, thanks for the meal Like
Đang tìm mấy cái animation .. good good ad
Cảm ơn bác :3
Còn đủ dữ liệu để chứa đc cái này ko?, hết dữ liệu vì để toàn sources và scirpt của Mấy cái RPG MAKER .... :v
Dù chắc chắn không đụng đến vì không làm game có combat XD but thanks a lot
Thank you for sharing <3
Love
Bạn chủ thớt toàn post hàng ngon
XD XD XD
Đẹp thế xD
Cảm ơn nhé!
Trang: 1 2 3