Tạo Trò Chơi - Thêm tài nguyên

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: Thêm tài nguyên
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Làm thế nào để thêm tài nguyên vào trong RPG Maker ạ?
Vào Resource Manager (F10), chọn Import...