Tạo Trò Chơi - [GAME] TTC - PROJECT GREED

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [GAME] TTC - PROJECT GREED
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
TTC FIRST OFFICIAL GAME

[Image: merchant_b___phone_menu_system___p5_styl...bk0ahc.gif]


Code name: PROJECT GREED
two-dimensional, side-scrolling game
Real time action combat
6 different difficulty


[Image: demo_pic_1_by_buombuomchua-dbf672o.png]

The wheel of fortune upon you now, take your chance and never look back, nameless Merchant!

[Image: demo_pic_2_by_buombuomchua-dbg19rr.png]

Join us in the amazing adventure of Merchant B to bring back the OLD-MEMBER. For the glory and benefit of the TTC world! Did I said "benefit"... I mean peace!

[Image: merchant_b___new_tileset_by_buombuomchua-dbejooz.png]

NPC & Monster
Show ContentSpoiler:Even Tutorial
Show ContentSpoiler:

Người chơi đã đăng kí:
Show ContentSpoiler:

Quest
Show ContentSpoiler:


Đọc TTC-Online
Show ContentSpoiler:
No me mentioned? Okay.
(29-03-2016, 05:51 AM)sanggameboy Đã viết: [ -> ]No me mentioned? Okay.
Dude! Calm ur tits, you will show up later.
Thành phong trào rồi. But don't have my name. So sad
I only read if I'm in there, kkk :>
Truyện này đọc từ trái qua phải hay phải qua trái vậy Bướm Tongue
Ủng hộ cho ttc online một thùng dầu ăn Big Grin
hóng body của a Khoa :3
(29-03-2016, 08:09 AM)Dang_Khoa Đã viết: [ -> ]Truyện này đọc từ trái qua phải hay phải qua trái vậy Bướm Tongue

Em chỉnh thành trái qua phải rồi nhé cho dân mình dễ đọc
Cái khúc "ù ù ù" ám chỉ điều gì nhỉ :3