Tạo Trò Chơi - Script bị lỗi gì vậy nhỉ?

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: Script bị lỗi gì vậy nhỉ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giúp mình giải thích là nó bị gì đi? Có thể sửa được không Sad
[Image: QCjK8PS.png]
Có một hằng số được khai báo nhưng chưa gán giá trị cho số đó thì phải
(26-01-2016, 01:29 PM)Dang_Khoa Đã viết: [ -> ]Có một hằng số được khai báo nhưng chưa gán giá trị cho số đó thì phải
Thanks, Ad sửa được không Smile