Tạo Trò Chơi - [RPGXP]­ MOG PACK

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [RPGXP]­ MOG PACK
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
MOG PACK

Hình ảnh:

[Image: Script_Menu09_IM01.jpg]

[Image: pzyb-Mog_Menu_Item.jpg]

Chức năng:
-Thay đổi hình ảnh và hiệu ứng của nhiều Scene (HUD, Menu, Skill, Shop,...)

DOWNLOAD:
http://www.mediafire.com/download/0tmym4...G_Pack.rar

Sử dụng:
-Không sử dụng cho mục đích thương mại.
Mog code thì đẹp, nhưng mà đọc code thấy lung tung dễ sợ Confused
Nó còn dùng image làm text thay cho font :-?
Em dùng song song HUD của MOG với HUD của Falcao, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn game nó max tạp nham = v =