Tạo Trò Chơi - [Hướng dẫn] Chương 1.4: Màn chơi (Scene)

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [Hướng dẫn] Chương 1.4: Màn chơi (Scene)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giới thiệu
Chúng ta đã có tài nguyên và thiết lập xong Actor, giờ ta có thể tạo một Scene.

Trích dẫn:Định nghĩa: Scene là các màn trong game chứa các Actor mà chúng ta đã tạo và các Tile. Bạn cũng có thể chèn Behavior vào Scene, tuy nhiên chúng ta sẽ không làm vậy trong hướng dẫn này.

Tạo một Scene
1. Từ Dashboard, nhấp vào thư mục Scenes, sẽ xuất hiện ô vuông có đường nét đứt như hình dưới. 


[Image: CC_Resources_Scene.png]


[Image: gc_scenes_create-t.png]


2. Hộp thoại Create New Scene sẽ hiện ra. Nhập tên tùy ý bạn, hoặc như trong hình.
3. Hãy để Stencyl tạo một hình nền màu da trời cho chúng ta  bằng cách nhấp vào nút Color và chọn "Vertical Gradient." Chọn 2 màu bằng cách nhấp vào ô màu trắng và chọn màu bạn muốn. Lưu ý màu trong ô đầu tiên sẽ là màu ở trên, còn lại là ở dưới màn hình, màu sắc sẽ chuyển dần từ tư trên xuống.


[Image: vert_gradient.png]


[Image: color_chooser-t.png]


4. Khi đã hoàn tất, hộp thoại sẽ giống như hình bên dưới. Bấm Create khi bạn đã hoàn tất.

[Image: new_scene_completed-t.png]

5. Màn hình Scene Designer sẽ xuất hiện. Giao diện này có thể làm ta liên tưởng đến các chương trình tô màu thông dụng vì nó rất trực quan.

[Image: Scene-Editor-Revised.png]
 
Sắp xếp các Tile
Chúng ta sẽ thêm các Tile vào Scene. Chúng sẽ là mặt đất để nhân vật đứng bên trên.
1. Đầu tiên, hãy chắc rằng công cụ Pencil được chọn, nằm ở thanh công cụ bên trái trình soạn thảo.

[Image: pencil.png]

2. Nhấp vào tile góc trên bên trái trong mục Tiles của Palette (nằm bên phải màn hình).

[Image: tile_1.png]

3. Đặt nó ở góc dưới bên trái của Scene bằng chuột trái.

[Image: CC_Place_Tile.png]

4. Kế tiếp, chọn tile ở giữa hàng đâu tiên của Palette.

[Image: tile_2.png]

5. Nhấn giữ chuột trái, click và kéo để lấp đầu hàng dưới cùng, chỉ chừa lại một ô cuối trong góc.

[Image: CC_Fill_Tiles.png]

6. Giờ ta chọn tile bên phải của Palette.

[Image: tile_3.png]

7. Đặt nó vào ô cuối cùng còn trống ở hàng dưới cùng của Scene.

[Image: tile_place_3.png]


Trích dẫn:Mẹo: Khi chọn tile, nếu bạn chọn nhiều hơn 1 tile trong Palette, bạn có thể đặt chúng thành một nhóm như hình bên dưới.
[Image: Crash%20Course%20Multiple%20Tile%20Select.png]


Sắp xếp các Actor
Giờ chúng ta sẽ thêm MamboPronger vào Scene.
1. Nhấp vào tab Actor trên Palette, và chọn Mambo.

[Image: scene_actor_place.png]

Nếu bạn di chuyển chuột vào Scene, bạn sẽ thấy Mambo đi theo con trỏ chuột. Nhấp chuột trái để đặt nó vào Scene.

[Image: CC_Place_Mambo.png]


Trích dẫn:Mẹo: Nếu bạn nhấn giữ Shift, bạn có thể đặt Actor theo ô.

2. Giờ ta chọn Pronger và đặt vài con trong Scene. Kết quả cuối cùng sẽ trông như thế này:

[Image: place_pronger-t.png]
 

Thêm trọng lực
Bấm nút Physics giữa nút EventsBackground phía trên màn hình, và trong phần Vertical Gravity, gõ số "85" để tạo trọng lực cho game.

[Image: gravity-t.png]Hết phần 4, hẹn gặp lại các bạn trong phần 5, cũng là phần cuối cùng trong chuỗi hướng dẫn này.


Nguồn dịch: http://taotrochoi.com
Người dịch: Dang_Khoa