Tạo Trò Chơi - [Misc. Systems] Auto Backup - XP/VX

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [Misc. Systems] Auto Backup - XP/VX
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giới Thiệu
Có khi nào bạn đang ngồi mân mê cái dự án của bạn làm bằng RPGXP/VX Engine mà tự nhiên đèn tắt cái bụp, PC down cái rụp chưa ? (tắt điện đấy) lúc đó nếu như dữ liệu bạn đang làm chưa được save lưu lại thì coi như đi hoàn toàn và muốn khôi phục lại củng rất khó và tốn time :-t

Script này sẽ giúp bạn tránh được điều đó, nó sẽ tự động backup lại hết dữ liệu data của bạn mỗi khi chạy game vào một thư mục khác đặt tên là "Backup_Data", vậy bạn chỉ cần chép data từ thư mục đó vào lại thư mục Data chính của dự án là có thể kíu lại hết những dữ liệu bạn chưa kịp lưu hoặc bị hư hỏng !

Chú Ý
Khuyến khính nên sài cho tất cả các dự án và đặt biệt là dự án lớn, một vài dòng script đơn giản nhưng nó củng giúp cho bạn nhiều điều đó ! tin tui đi ko thừa đâu, bây giờ chắc chưa cần nhưng đến lúc cần thì đừng có hối

Script
Code:
#===============================================================
# ● [XP/VX] ◦ Auto Backup ◦ □
#--------------------------------------------------------------
# ◦ by Woratana [woratana@hotmail.com]
# ◦ Thaiware RPG Maker Community
# ◦ Released on: 07/12/2008
# ◦ Version: 1.0
#--------------------------------------------------------------
# ◦ Features:
# - Automatically backup your rx/rvdata files when you run the game.
#--------------------------------------------------------------
# ◦ How to use:
# - Setup the script below,
# - You may want to run your game now to backup data files the first time.
#--------------------------------------------------------------

module WData_Backup
  
  BACKUP_WHEN_TEST = true # (true/false) Do you want to backup data files only
  # when running game through editor (When you press F12 in editor) ?
  BACKUP_REPORT = false # (true/false) Show textbox when backup process finish?
  DIRNAME = 'Backup_Data' # Name of the backup folder
  # (Script will automatically create folder if it doesn't exist)

SCRIPT = <<_SCRIPT_
    if (BACKUP_WHEN_TEST && #{defined?(Graphics.wait) ? '$TEST' : '$DEBUG'}) ||
    !BACKUP_WHEN_TEST
      time = Time.now
      Dir.mkdir(DIRNAME) unless File.directory?(DIRNAME)
      ftype = "#{defined?(Graphics.wait) ? 'rvdata' : 'rxdata'}"
      flist = Dir.glob('./Data/*.{' + ftype + '}')
      flist.each_index do |i|
        flist[i] = flist[i].split('/').last
        save_data(load_data('Data/' + flist[i]), DIRNAME + '/' + flist[i])
      end
      p('Backup Finished!: ' + (Time.now - time).to_s + ' sec') if BACKUP_REPORT
    end
_SCRIPT_

  eval(SCRIPT) unless $@
end

Điều Khoản
Dùng cho tất cả dự án

Credit
Woratana
winkey nói rất chuẩn
ức chế nhất là khi bỏ ra vài tiếng đồng hồ vẽ được hơn chục cái map thì mất điện
Sao mình ko tìm thấy nó sớm hơn:benhnang:
Sao của tui XP bỏ vào là chạy nó lỗi vậy
XD Hay quá, khỏi sợ mất nhưng nó có save bản lỗi không thế, nếu vậy thì cũng toi
lần trước gặp cái script troll auto xóa filesave, thằng làm ra cái đấy chắc cũng max rảnh
(22-11-2015, 10:32 PM)Leon Draceus Đã viết: [ -> ]XD Hay quá, khỏi sợ mất nhưng nó có save bản lỗi không thế, nếu vậy thì cũng toi
Trời ơi! Không lẽ lại đi save cái file lỗi, mình nghĩ là Script save backup phần game đã Compile hoàn thiện thôi! Còn phần Error sẽ không có save đâu!!! Wink
Hình như nó chỉ lưu ra một thư mục riêng chứa data của game thôi, còn nếu muốn backup save thì dùng script dành cho file save Big Grin