Tạo Trò Chơi - [Script XP] Iconset Loader

Tạo Trò Chơi

Phiên bản đầy đủ: [Script XP] Iconset Loader
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Iconset Loader

tác giả: LiTTleDRAgo
Phiên bản: 1.00
Loại: Menu Add-on

các tính năng :
Đồ họa biểu tượng tải từ VX / VXA iconset
Hình ảnh nói lên tất cả @_@
[Image: iconset+loader.JPG]

Script:
Show ContentSpoiler:
Cái này sẽ có ích nếu mình có dịp “thăm” lại RMXP :3
toàn script chán không à @_@
lên forum kia kiếm script mà chẳng có script nào hay gì cả
XP kiểu này thất nghiệp r